Maatschappelijk Werk

Maatschappelijk werk:
Als maatschappelijk werker help ik u bij het oplossen van of omgaan met problemen in uw dagelijks leven of binnen uw werk. Dit kunnen zowel materiële (praktische) - als immateriële (psychosociale) problemen zijn. De hulpverlening kan voor korte en langere duur plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is dat u zo zelfstandig mogelijk uw problemen op kunt lossen of ermee leert omgaan. Een huisarts of psycholoog kan iemand doorverwijzen naar een maatschappelijk werker, maar u kunt ook op eigen initiatief contact opnemen.

Mocht blijken dat ik niet de juiste persoon ben om u met uw problematiek te helpen, dan zal ik samen met u kijken naar andere mogelijkheden. Ik kan u indien nodig doorverwijzen of aanmelden bij een andere hulpverlenende instantie. 

Materiële hulpverlening: 
• Aanvragen van thuiszorg, hulpmiddelen, uitkering of vergoedingen
• Financiële- of schuldenproblematiek 
• Bemiddeling of belangenbehartiging bij plaatsing op wachtlijsten van instellingen, waaronder verzorgings- en verpleeghuizen, dagbehandeling of RIBW
• Informatie of advies
• Aanvraag van Bewindvoering, Mentorschap of Curatele
• Het verzorgen van de rekening en verantwoording voor de rechtbank

Psychosociale hulpverlening: 
• Problematiek omtrent rouw en verlies
• Relatieproblemen
• Problemen op het werk of op school
• Neerslachtigheid
• Overspannenheid of Burn- out
• U voelt zich eenzaam en heeft behoefte aan een luisterend oor
• U bent mantelzorger en heeft daarbij zelf ondersteuning of begeleiding nodig
• U heeft lichamelijke klachten waarvoor geen directe oorzaak is gevonden
• U ben werkeloos geraakt
• Preventie van ziekteverzuim of begeleiding bij terugkeer naar werk