Kernbegrippen binnen haptotherapie

Kernbegrippen 

Binnen de haptotherapie staan drie begrippen centraal:  

Ruimte
We spreken hier over een persoonlijke ruimte en de ruimte die we innemen in relatie tot anderen. U zult het vast wel eens gemerkt hebben dat het niet goed voelt als iemand te dicht bij u komt. Als dat gebeurd, dan komt de ander als het ware in uw persoonlijke ruimte. Uw ruimte wordt dan kleiner. De benodigde ruimte is afhankelijk van uw gemoedstoestand en de situatie waarin u zich bevind. Zo mag de ene persoon dichter bij komen dan de ander en gaan we op ons werk anders met elkaar om dan tijdens een feestje.
Naast uw persoonlijke ruimte, kunt u zelf ook ruimte in nemen, om b.v. het woord te nemen in een gezelschap. Het is belangrijk dat u zelf voldoende ruimte inneemt, om zo goed voor u zelf te zorgen. Als u te weinig ruimte inneemt, doet u zichzelf te kort. Denk daarbij aan het nemen van voldoende ruimte, om b.v. naast uw gezinsleven ook tijd te hebben voor uw vrienden of hobby's. Het vraagt een continu afstemmen in relatie tot uzelf en de ander, om de benodigde ruimte in te nemen of te geven.

Relatie
Binnen de haptotherapie gaan we er vanuit, dat we als mens altijd in relatie tot anderen leven. Problemen die u ervaart, spelen zich dan ook altijd af in relatie tot uw zelf en uw omgeving. Het is vaak moeilijk om een juiste balans te vinden tussen autonomie en verbondenheid. Het kan bijvoorbeeld een valkuil zijn, dat u het contact met uw partner vooropstelt, ten koste van uw eigen behoeftes. Om optimaal in relatie tot anderen te kunnen leven, is het van belang, dat u uw eigen behoeftes (h)erkend en daarna handelt. 

Beweging

Hierbij kijken we niet alleen naar de letterlijke beweging, maar vooral ook naar de gemoedsbeweging die iemand maakt in relatie tot de ander. Als iets bijvoorbeeld als niet prettig wordt ervaren, kan men daar verschillend op reageren. Je kan er van af bewegen ofwel het uit de weg gaan. Je sluit je er van af. Je kan niets zeggen en volhouden, maar je kan het ook bespreekbaar maken en delen in het contact met de ander. 

De manier van bewegen laat ook zien welke ruimte iemand in neemt tot zichzelf en zijn omgeving.

Beweegt iemand zich vrij of is hij star of verkrampt in zijn beweging. Zo loopt de een met opgeheven hoofd door de stad en een ander gebogen terwijl hij naar de grond kijkt.  De persoon die met gebogen hoofd door de stad loopt heeft een kleinere ruimte dan de persoon die met opgeheven hoofd door de stad loopt. Daarnaast heeft het ook betrekking op de manier waarom iemand met dingen om gaat. Zo is de een makkelijker te bewegen tot actie dan de ander. Soms heb je het gevoel dat je niet meer in beweging bent in je leven, maar stil staat. Dit voelt niet prettig, want leven is bewegen. We bewegen in ons dagelijks leven allemaal in relatie tot ons zelf en elkaar. Hierbij brengen we anderen in beweging, maar worden we zelf ook bewogen door anderen.

Binnen de haptotherapie leert u en vanuit uw gevoel, de ruimte te nemen die u nodig heeft, om vrij te kunnen bewegen in relatie tot uzelf en uw omgeving!


Lees meer :
Haptotherapie
Intake en Behandeling