Intake en Behandeling

De behandeling

Intake
Voordat we daadwerkelijk met de therapie starten, vind er eerst een uitgebreide intake plaats. De intake kan uit één of meerdere sessies bestaan. Dit is afhankelijk van uw probleem en/ of uw hulpvraag. Tijdens de intake onderzoeken we uw hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken, om zo tot de juiste doelstelling voor de therapie te komen.    

Gesprek
De eerste sessie staat in het teken van kennismaking en het bespreken van uw hulpvraag. We bepalen van daaruit samen of haptotherapie de juiste therapie voor u is. Daarnaast wordt gekeken of er een wederzijdse klik is, alvorens we samen verder gaan.  

Positiebepaling
Naast het gesprek, maak ik ook gebruik van de positiebepaling. Het doel hiervan is om te onderzoeken hoe u beweegt in relatie tot anderen. Hierbij vraag ik u verschillende posities binnen de ruimte in te nemen, in relatie tot mij. Het kan ook zijn dat ik verschillende posities inneem ten opzichte van u. Hierdoor kunt u aan den lijve ervaren wat deze verschillende posities met u doen. U wordt zich zo bewust, van welke gemoedsbewegingen u maakt in bepaalde situaties, hoe u een keuze maakt en hoe u handelt. Hierbij wordt ook steeds de koppeling gemaakt naar uw dagelijks leven.
Door verbanden te leggen tussen uw manier van reageren tijdens de sessie en in uw dagelijks leven, worden uw patronen zichtbaar en vooral ook voelbaar gemaakt. Wat maakt dat u blokkeert of waardoor wordt u juist bewogen? Vervolgens kunt u kijken wat hierin uw behoefte is en wat u nodig heeft om hierna te kunnen  handelen. U leert zo in vrijheid en zonder belemmeringen te leven.

Aanraking
Ik maak ook gebruik van de aanraking. De aanraking staat naast de beleving, centraal binnen de haptotherapie. Aanraken is namelijk de meest directe vorm van contact en affectie. Het doel van de aanraking in de intake is om te onderzoeken hoe u reageert op de ander, als deze naar uw toe beweegt. In uw dagelijks leven bewegen mensen ook naar u toe ofwel doen ze een appél op u. Hoe gaat u hier dan mee om? Welke gemoedsbeweging maakt u dan. 
Tijdens de aanraking ligt u op uw buik op de behandeltafel en raak ik u aan op uw rug. Door mijn bevestigende en respectvolle aanraking, wordt voor u voelbaar in uw lijf wat er op dat moment is. We kijken hier zonder oordeel naar want dat wat er is mag er zijn!  
Door te voelen wat de aanraking op verschillende plaatsen op uw rug met u doet, wordt u zich bewust hoe uw lijf op de verschillende aanrakingen reageert en welke beweging u maakt in het contact.
Kunt u er bij blijven of gaat u uit contact als het lastig wordt. Blijft u toch volhouden ondanks dat uw lijf aangeeft dat iets niet prettig voelt. Negeert u bepaalde signalen van uw lijf of kunt u deze herkennen en bespreekbaar maken.
Door de aanraking wordt u zich meer bewust van uw lichaam, leert u beter te luisteren naar de signalen die het afgeeft en kun u leren naar behoefte te handelen. Verder kan een bevestigende aanraking helend zijn, wanneer iemand in zijn leven te weinig affectieve bevestiging heeft gehad. Door de aanraking ga je ervaren dat je goed bent zoals je bent en dat je er mag zijn!

Opstellen behandelplan
Naar aanleiding van de informatie die uit de intake naar voren is gekomen, wordt het behandelplan opgesteld. Hierin worden o.a. de doelstelling(en) voor de verdere behandeling vastgelegd en worden afspraken gemaakt omtrent het verdere behandeltraject.

Tijdens de daarop volgende sessies, zal afwisselend gebruik worden gemaakt van gespreksvoering, de positiebepaling en de aanraking.  

Lees meer :
Haptotherapie
Kernbegrippen binnen haptotherapie