Mijn werkwijze

Mijn werkwijze
Het eerste gesprek (intake) staat in het teken van kennismaken met elkaar. Ik zal er alles aan doen om u op uw gemak te stellen, zodat u zich veilig genoeg voelt om open over alles te kunnen spreken. Als blijkt dat er een wederzijdse klik is, gaan we uw coachvraag in kaart brengen. Hier kunnen we ons in de verdere sessies op gaan richten.

Ik ga er vanuit dat u zelf alle antwoorden op uw vragen of problemen in huis hebt maar dat u daar, om de een of andere reden, nog niet bij kunt komen.
Ik vertel u dus niet wat u moet doen maar ga samen met u op pad en help u bij het maken van uw eigen keuzes en het vinden van de juiste antwoorden op uw vragen.

Door middel van gesprekken, waarin ik vooral vragen stel die anderen niet stellen, help ik u te ontdekken welke dingen u belemmeren en hoe u deze kunt verminderen. Vaak komen in de gesprekken oude patronen of belemmerende overtuigingen naar voren die u in uw dagelijks leven in de weg staan. Deze gaan we ombuigen naar positieve overtuigingen. Daarnaast onderzoeken we welke kwaliteiten u bezit en hoe u die kunt vergroten.

Soms stel ik u misschien lastige vragen omdat u daar nooit eerder over nagedacht heeft.
Het blijkt namelijk dat veel competenties of kwaliteiten al aanwezig zijn maar niet (volledig) worden benut. Het onderzoeken van onbekend terrein is echter van groot belang bij persoonlijke groei en ontwikkeling. 

Door coaching leert u meer doelgericht en effectiever te denken en te handelen.
Tijdens elke sessie werkt u bewust aan u zelf, op zowel psychisch-, lichamelijk-, sociaal-, als spiritueel vlak. Problemen op het ene vlak kunnen namelijk doorwerken op een andere context. Heeft u b.v. relationele problemen, dan kan dat een negatieve invloed hebben op uw functioneren binnen uw werk. U raakt als het ware uit balans.


Lees verder
Waarom coaching